نمایش 1–25 از 40 نتیجه

نوسان و امواج (پیک فیزیک شماره ۵) راه اندیشه

40,000 تومان
 • خلاصه درس بصورت جامع
 • سوالات جامع از آسان به سخت
 • سوالات تالیفی خلاقیتی
 • جلوگیری از سوالات تکراری
 • بررسی خط به خط کتاب های درسی و سوالات آزمون سراسری

مغناطیس و القای الکترو مغناطیسی (پیک فیزیک شماره۶) راه اندیشه

44,800 تومان
 • خلاصه درس بصورت جامع
 • سوالات جامع از آسان به سخت
 • سوالات تالیفی خلاقیتی
 • جلوگیری از سوالات تکراری
 • بررسی خط به خط کتاب های درسی و سوالات آزمون سراسری

لغت خونه عربی انسانی راه اندیشه

14,400 تومان
 • آوردن لغت سطر به سطر کتاب درسی از سال دهم تا دوازدهم
 • آوردن مترادف و متضاد کلمات
 • آوردن مفرد یا جمع کلمات

کار و انرژی (پیک فیزیک شماره 7) راه اندیشه

36,000 تومان
 • خلاصه درس بصورت جامع
 • سوالات جامع از آسان به سخت
 • سوالات تالیفی خلاقیتی
 • جلوگیری از سوالات تکراری
 • بررسی خط به خط کتاب های درسی و سوالات آزمون سراسری

حرکت بر خط راست (پیک فیزیک شماره 3) راه اندیشه

24,000 تومان
 • خلاصه درس بصورت جامع
 • سوالات جامع از آسان به سخت
 • سوالات تالیفی خلاقیتی
 • جلوگیری از سوالات تکراری
 • بررسی خط به خط کتاب های درسی و سوالات آزمون سراسری