نمایش دادن همه 9 نتیجه

انتخاب نوع مجموعه کتاب

کتاب فاگوزیست یازدهم جلد اول فاگو

76,000 تومان
 • درسنامه کامل و جامع
 • ترکیب نکات دهم و یازدهم و دوازدهم
 • استفاده از شکل ها دانشگاهی

کتاب فاگوزیست دوازدهم فصل چهارم فاگو

19,200 تومان
 • درسنامه کامل
 • تست
 • پاسخنامه

کتاب فاگوزیست دوازدهم فصل دوم فاگو

20,800 تومان
 • توضیحات کامل درس
 • ترکیب نکات فصل ها
 • نکات شکل ها

کتاب فاگوزیست دوازدهم فصل اول فاگو

20,800 تومان
 • نکات ترکیبی
 • تست کم
 • تاکید برا شکل ها و قید ها

کتاب فاگوزیست دوازدهم جلد دوم فاگو

60,000 تومان
 • درسنامه کافی و جامع
 • تعداد تست کم
 • نمودار و جدول

کتاب فاگوزیست دهم فاگو [ ویژه 1400]

88,000 تومان
 • درسنامه کامل
 • مشخص بودن کلمات کلیدی

کتاب فاگوزیست دهم جلد اول فاگو (کنکور 1401 و 1402)

62,400 تومان
 • درسنامه کامل و جامع
 • جدول های مقایسه ای
 • پاسخ تشریحی

کتاب فاگوزیست دهم جلد دوم فاگو (کنکور 1401 و 1402)

46,400 تومان
 • توضیحات به صورت خط به خط
 • مشخص بودن کلمات کلیدی و نکته دار
 • ترکیب مطالب با سال یازدهم و دوازدهم

کتاب آزمون زیست شناسی جامع فاگو

102,400 تومان
 • 8000 تست جامع
 • پاسخنامه کلیدی
 • درسنامه