نمایش 1–25 از 69 نتیجه

دروس طلایی اول دبستان کاگو

120,000 تومان
 • آموزش درس به صورت کاربردی و خلاصه
 • دارای سوال‌های امتحانی و متنی معتبر
 • کمک به رفع اشتباهات رایج یادگیری
 • مفاهیم کلیدی درس براساس استانداردهای کاگو ۱۴۰۰
 • دسترسی به فصل و درس مورد نظر در کمتر از ۲۰ ثانیه

هفت شنبه (آدینه برگ هفتگی) اول پویش

16,000 تومان
 • جمع بندی هفتگی درس‌ها
 •  پوشش مطالب کلیدی برای هر هفته آموزشی
 •  مطابق زمان دانش‌آموز امروز
 •  ارزان، کارا و کامل
 • تاثیرگذاری بیشتر با صرف زمان کمتر

سنجاب اول دبستان پویش (ارزشیابی ماهانه)

9,600 تومان
 • ارزشیابی ماهانه تمام دروس
 •  پوشش تمامی مطالب درسی
 •  مطابق زمان دانش‌آموز امروز
 •  مرور و تثبیت مطالب به بهترین شکل
 • تنوع سوالی مناسب و متناسب
 • سهولت استفاده با کاربرگ ماهانه( ۷ماه)
 • بودجه بندی به تفکیک درس و فصل
 • آزمون های جامع نوبت اول و دوم

زیبا نویسی فارسی اول ابتدایی پویش

20,000 تومان
۱- مطابق با کتاب درسی اول ابتدایی و درس به درس ۲- شامل دو بخش مجزا الف) نشانه‌ها و ترسیم آن‌ها ب) نشانه‌ها، کلمه‌ها و جمله‌ها ۳- فضا و امکان مناسب جهت از رو نویسی(بخش طوسی و کمرنگ) ۴- فضای خالی مناسب جهت تمرین بیشتر ۵- شامل ارزشیابی توصیفی برای هر صفحه

دیکته شب اول دبستان پویش

22,000 تومان
 • آمادگی لازم برای گذر از رونویسی (نوشتن غیرفعّال) و ورود به مرحله­ ی جمله­ نویسی و انشا (نوشتن فعّال)
 • آسانی خواندن و نوشتن
 • تشخیص اشکالات املایی و رفع آن­ها
 • آموزش صحیح نوشتاری کلمه و جمله­ های زبان فارسی

دیکته شب کلاس اولی ها پویش

15,200 تومان
 • راهنمای اولیا بر اساس فارسی اول دبستان
 • بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی
 • دارای تاییدیه آموزش و پرورش
 • آمادگی لازم برای گذر از رونویسی(نوشتن غیر فعال), ورود به مرحله جمله نویسی و انشا (نوشتن فعال)
 • آسانی خواندن و نوشتن
 • تشخیص اشکالات املایی و رفع آن ها
 • آموزش صحیح نوشتاری کلمه و جمله های زبان فارسی

پیک آدینه اول دبستان پویش

48,000 تومان
 • تنوّع محتوا به لحاظ استفاده از تمرین­ها و فعّالیّت­های گوناگون آموزشی
 • توجّه به نیازهای هفتگی دانش­ آموزان و پیوستگی و انسجام دروس
 • توجّه به پیش­ دانسته­ های دانش ­آموزان در یک هفته
 • تناسب حجم تمرین­ها با توجه به به گروه سنّی دانش­ آموزان

ارزشیابی مستمر ماهانه اول دبستان پویش

19,200 تومان
 • تنوع سوالی مناسب و متناسب
 • سهولت استفاده با کاربرگ ماهانه( ۷ماه)
 • بودجه بندی به تفکیک درس و فصل
 • آزمون های جامع نوبت اول و دوم

دفتر روزنگار تاریخ دار هفتگی طرح پینوکیو پویش

24,000 تومان
 • ایجاد ارتباط و تعامل بین اولیای دانش­ آموز و اولیای مدرسه
 • ارزشیابی مستمر و نظارت بر فعّالیّت­های دانش­ آموز توسّط اولیا و معلّمان
 • تقویّت حسّ مسؤولیّت­ پذیری و نظم در دانش ­آموز
 •  آگاهی اولیا از وضعیّت آموزشی، تربیتی و انضباطی دانش ­آموز در مدرسه
 •  آگاهی معلّمان از روند فعّالیّت دانش­ آموز در خانه
 •  جلوگیری از مراجعات غیرحضوری اولیا به مدرسه

دفتر روزنگار بدون تاریخ هفتگی طرح کیتی پویش

24,000 تومان
 • ایجاد ارتباط و تعامل بین اولیای دانش آموز و اولیای مدرسه
 • ارزشیابی مستمر و نظارت بر فعالیت های دانش آموز توسط اولیا و معلمان
 • تقویت حس مسئولیت پذیری و نظم در دانش آموز
 • آگاهی اولیا از وضعیت آموزشی، تربیتی و انضباطی دانش آموز در مدرسه
 • آگاهی معلمان از روند فعالیت دانش آموز در خانه
 • جلوگیری از مراجعات غیرحضوری اولیا به مدرسه

دفتر روزنگار طرح دانش آموز پویش

40,000 تومان
 • دفتر برنامه‌ریزی روزانه
 • به تفکیک روزهای هفته
 • با فضایی برای نوشتن تاریخ، نوع تکلیف و زمان انجام تکلیف
 • دارای فضایی مناسب برای نوشتن نظرات اولیا، معلم‌ها و یادداشت‌های دانش‌آموز

دفتر روزنگار طرح تقویم پویش

40,000 تومان
 • دفتر برنامه‌ریزی روزانه
 • به تفکیک روزهای هفته
 • با فضایی برای نوشتن تاریخ، نوع تکلیف و زمان انجام تکلیف
 • دارای فضایی مناسب برای نوشتن نظرات اولیا، معلم‌ها و یادداشت‌های دانش‌آموز