مقالات مشاوره ای

مقایسه کتاب های ادبیات موضوعی گاج، خیلی سبز و نشرالگو

در این صفحه می خواهیم کتاب های ادبیات موضوعی کامل میکرو طلایی ,ادبیات موضوعی نشرالگو و ادبیات موضوعی هفت خان خیلی سبز را باهم مقایسه کنیم.

مقایسه کلی

ادبیات موضوعی نشرالگو

ادبیات موضوعی هفت خان خیلی سبز

ادبیات موضوعی کامل میکرو طلایی گاج

مشخصات

A5

A5

A4

سایز کتاب

5 جلد

4 جلد

2 جلد

تعداد جلد کتاب

2327

1706

1134

تعداد صفحات کل جلد ها

1400

1400

1400

سال چاپ

4423

3826

3933

تعداد تست کل جلد ها

دارد

دارد

دارد

درسنامه

متوسط

متوسط

متوسط

سطح تست ها

دارد

دارد

دارد

پاسخ های تشریحی

بله

بله

بله

پوشش تست های کنکور سال های اخیر

بله

بله

خیر

پوشش تست های قلم چی

382.000 تومان

293.000 تومان

412.000 تومان

قیمت پشت جلد کل جلد ها

قرابت معنایی

ادبیات موضوعی نشرالگو

ادبیات موضوعی هفت خان خیلی سبز

ادبیات موضوعی کامل میکرو طلایی گاج

مشخصات

A5

A5

A4

سایز کتاب

760

608

392

تعداد صفحات

1400

1400

1400

سال چاپ

1501

1426

1363

تعداد تست

دارد

دارد

دارد

درسنامه

متوسط

متوسط

متوسط

سطح تست ها

دارد

دارد

دارد

پاسخ های تشریحی

بله

بله

بله

پوشش تست های کنکور سال های اخیر

بله

بله

خیر

پوشش تست های قلم چی

116.000 تومان

97.000 تومان

 

قیمت پشت جلد

دستور زبان فارسی

ادبیات موضوعی نشرالگو

ادبیات موضوعی هفت خان خیلی سبز

ادبیات موضوعی کامل میکرو طلایی گاج

مشخصات

A5

A5

A4

سایز کتاب

344

275

116

تعداد صفحات

1400

1400

1400

سال چاپ

648

646

487

تعداد تست

دارد

دارد

دارد

درسنامه

متوسط

متوسط

متوسط

سطح تست ها

دارد

دارد

دارد

پاسخ های تشریحی

بله

بله

بله

پوشش تست های کنکور سال های اخیر

بله

بله

خیر

پوشش تست های قلم چی

56.000 تومان

55.000 تومان

 

قیمت پشت جلد

آرایه های ادبی

ادبیات موضوعی نشرالگو

ادبیات موضوعی هفت خان خیلی سبز

ادبیات موضوعی کامل میکرو طلایی گاج

مشخصات

A5

A5

A4

سایز کتاب

440

376

186

تعداد صفحات

1400

1400

1400

سال چاپ

1106 914 592

تعداد تست

دارد

دارد

دارد

درسنامه

متوسط

متوسط

متوسط

سطح تست ها

دارد

دارد

دارد

پاسخ های تشریحی

بله

بله

بله

پوشش تست های کنکور سال های اخیر

بله

خیر

خیر

پوشش تست های قلم چی

74.000 تومان

70.000 تومان

 

قیمت پشت جلد

لغت و املا

ادبیات موضوعی نشرالگو

ادبیات موضوعی هفت خان خیلی سبز

ادبیات موضوعی کامل میکرو طلایی گاج

مشخصات

A5

A5

A4

سایز کتاب

520

425

203

تعداد صفحات

1400

1400

1400

سال چاپ

961 746 1415

تعداد تست

دارد

دارد

دارد

درسنامه

متوسط

متوسط

متوسط

سطح تست ها

دارد

دارد

دارد

پاسخ های تشریحی

بله

بله

بله

پوشش تست های کنکور سال های اخیر

بله

خیر

خیر

پوشش تست های قلم چی

84.000 تومان

50.000 تومان

 

قیمت پشت جلد

تاریخ ادبیات

ادبیات موضوعی نشرالگو

ادبیات موضوعی هفت خان خیلی سبز

ادبیات موضوعی کامل میکرو طلایی گاج

مشخصات

A5

A5

A4

سایز کتاب

263

20

13

تعداد صفحات

1400

1400

1400

سال چاپ

207 94 76

تعداد تست

دارد

دارد

دارد

درسنامه

متوسط

متوسط

متوسط

سطح تست ها

دارد

خیر

خیر

پاسخ های تشریحی

بله

بله

بله

پوشش تست های کنکور سال های اخیر

بله

خیر

خیر

پوشش تست های قلم چی

45.000 تومان

21.000 تومان

 

قیمت پشت جلد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *